Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETP

Diversifierad investering i de 10 största digitala tillgångarna på ett enkelt och säkert sätt

Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETP följer utvecklingen av de tio största kryptotillgångarna baserat på marknadsvärde med ett tak på 30 % för varje komponent, vilket ger investerare en diversifierad exponering mot det framväxande kryptolandskapet.

Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETP
VDAB10 EUR
Tillgänglig för handel på
Indexvärde
1188.9952
EUR
Med multiplikator
117.71
EUR
1188.9952
EUR
X
0.0990
Valour VDAB10 verkligt värde
117.71
EUR
Senast uppdaterad:
22 september 2023, 9:44:59 pm
Köp nu
Produktinformation
Emittent
Valour Inc.
Namn
Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10)
ISIN
CH1149139623
Valoren
114913967
Basvaluta
EUR
Underliggande tillgång
Vinter Valour Digital Asset Basket 10 Index (VDAB10)
Utgångsdatum
Öppet
Förvaltningsavgift
1.90%
Produktinformation
Börs
Börskod
Marknadsmärke
WKN
Listningsdatum
Bloomberg-kod
RIC
Kod
Börse Frankfurt
VALOUR DIGITAL ASSET BASKET 10 (VDAB10)
ICF Bank AG
A3G03U
05/10/2022
BY9859038
Nordic Growth Market
VALOUR VDAB10 EUR
Mangold Fondkommission AB
A3G03U
24/08/2024
BY9859038
Underliggande tillgångar
Kryptovaluta
Viktning
TRX
2.34
%
Litecoin
2.10
%
Binance BNB
11.77
%
Doge
3.34
%
Polygon
2.17
%
Solana
3.02
%
XRP
11.85
%
Cardano
3.42
%
Ethereum
30.00
%
Bitcoin
30.00
%
Bitcoin Zero
0.89
%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Ethereum Zero
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Cardano (ADA)
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Polkadot (DOT)
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Solana (SOL)
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Uniswap (UNI)
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Avalanche (AVAX)
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Terra (LUNA)
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Valour Cosmos (ATOM)
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%
Valour Enjin (ENJ)
0.89%
1.25890115 ($0.08)
0.06%

Metodik

Valour Digital Asset Basket 10 Index ("VDAB10") följer de 10 största digitala tillgångarna baserat på det genomsnittliga månatliga marknadsvärdet den 15:e kalenderdagen i månaden för de två senaste månaderna. Beståndsdelarna viktas efter sitt aktuella marknadsvärde, med en maximal vikt på 30 %. Om en komponent överskrider den maximala vikten kommer dess vikt att minskas till den maximala vikten och den överskjutande vikten kommer att omfördelas proportionellt mellan alla andra indexkomponenter. Denna process upprepas tills ingen komponent har en vikt som överstiger den maximala vikten. Urvalet av beståndsdelar och deras målvikter ombalanseras kvartalsvis den sista affärsdagen i månaden.

Ticker: VDAB10.
Underliggande index: Vinter Valour Digital AssetBasket 10 Index.
Urval av tillgångar: Topp 10 efter genomsnittligt marknadsvärde.
Målvikter: Aktuellt börsvärde, högst 30 %.
Ombalansering av frekvensen: Kvartalsvis, med början i slutet av januari.
Leverantör: Valour Inc. ("Valour")
Strategi: Passivt regelbaserat index
Beräkningsagent: Vinter (Invernio AB) ("Vinter")

Våra partners

Vinter är en indexleverantör för kryptotillgångar som samarbetar med ledande emittenter i Europa för att skapa börshandlade produkter.

Vinter utvecklade de första kryptoindexen i Norden som godkänts av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Vinter introducerar kryptotillgångar till den traditionella finansbranschen och tillförlitlig prissättning och förtroende till blockchain-communityt.

Valour har gått samman med Vinter för att skapa Vinter Valour Benchmark Family, som är en familj av riktmärken som ägs av Valour Inc. och administreras och beräknas av Invierno AB . Referensvärdena är utvecklade för att tillhandahålla ett regelbaserat och transparent sätt att spåra värdet av en portfölj av kryptografiska tillgångar.

Varje index mäter värdet av en investeringsstrategi. De styrande reglerna för det relevanta indexet, inklusive indexets metodik för urval och ombalansering av indexets komponenter, beskrivning av händelser som leder till marknadsstörningar och justeringsregler baseras på förutbestämda och objektiva kriterier som definieras i denna metodik.

Denna metodik fastställer tydligt vad som utgör en aktiv marknad för varje index och fastställer den prioritet som ges till olika typer av indata. Metoden tar hänsyn till faktorer som marknadens storlek och likviditet, handelns öppenhet, marknadsaktörernas positioner, marknadskoncentrationen och huruvida ett urval är tillräckligt för att representera den marknad eller ekonomiska verklighet som riktmärket är avsett att mäta.

NEO:DEFI
$
0.115
Handel

0.0000

(138%)

0.0000
(0%)
FRA:RB9
0.066
Handel

0.0000

(138%)

0.0000
(0%)
OTC:DEFTF
$
0.080
Handel

0.0020

(138%)

0.0020
(2.62%)