Valour Inc. Tillhandahåller företagsuppdateringar om förvaltat kapital, nettoomsättning och andra företagsnyheter för månaden som slutar maj 2023

  • För den månad som slutade i maj -23 uppgick Valour:s totala förvaltade tillgångar (AUM) till 178,9 miljoner CAD, med en nettoomsättning som ökade till 475,2 miljoner CAD.

  • Valour's värdering av investeringen i den delägda banken SEBA Bank AG uppgår till 37 miljoner CAD per den 31 mars 2023

  • Stan Bharti och Forbes & Manhattan, Inc. har avyttrat sina aktieinnehav i bolaget

TORONTO, 21 juni 2023 /PRNewswire/ - Valour Inc. ("Bolaget" eller "Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ett teknikföretag och det första och enda börsnoterade företaget som överbryggar klyftan mellan traditionella kapitalmarknader, Web3 och decentraliserad finansiering, är glada att dela uppdateringar om tillgångar under förvaltning, nettoförsäljning av dess Exchange Traded Products ("ETP") och andra företagsnyheter för den månad som slutade maj 2023.

För den månad som slutade i maj '23 uppgick Valour's totala förvaltade tillgångar (AUM) till 178,9 miljoner CAD, med en nettoomsättning som ökade till 475,2 miljoner CAD. Dessa siffror visar på ett stort intresse för Valour:s utbud av börshandlade produkter och en stadig tillväxt på alla håll.

Andra nyheter: Valour:s värdering av investeringen i den delägda banken SEBA Bank AG uppgår till 37 miljoner CAD per den 31 mars 2023.

"Trots att AUM har ökat avsevärt sedan början av året har vår aktievärdering underpresterat hela sektorn eftersom vi arbetade för att rensa ut cirka 13 miljoner aktier när en aggressiv säljare slog till på vår marknad", säger Olivier Roussey Newton, VD för Valour. "Månad för månad fortsätter vi att ta in nya kunder och förväntar oss att flera nya produkter lanseras på mycket kort sikt vilket kommer att göra det möjligt för Valour att öka tillgångarna under resten av året."

Bolaget meddelar vidare att det har bekräftat att Stan Bharti och Forbes & Manhattan, Inc. har avyttrat alla sina aktieinnehav i bolaget och inte har några som helst intressen i bolaget.

Aktier för skuldavveckling

Bolaget har nöjet att meddela att bolaget har ingått avtal om skuldreglering med olika tjänstemän och konsulter i bolaget för att reglera ett sammanlagt belopp på cirka 674 837,78 CAD i upplupna avgifter till sådana tjänstemän och konsulter i bolaget (tillsammans"skulden") genom att utfärda stamaktier i bolaget ("skuldaktierna") till ett pris på 0,085 CAD per skuldaktie för totalt 7 939 268 skuldaktier ("skuldregleringen").

Bolaget anser att skuldförlikningen kommer att stärka dess balansräkning genom att minska dess skulder samt ytterligare anpassa intressena för dess tjänstemän och konsulter till aktieägarna i bolaget. Skuldförlikningen är föremål för godkännande av Cboe Canada. De skuldaktier som emitteras i samband med skuldförlikningen kommer att omfattas av en lagstadgad innehavsperiod på fyra månader och en dag.

Emissionen av Skuldaktierna till Bolagets ledning utgör en "närståendetransaktion" såsom denna term definieras i Multilateral Instrument 61-101: Protection of Minority Securityholders in Special Transactions ("MI 61-101"). Bolaget förlitar sig på undantagen från kraven på värdering och godkännande av minoritetsaktieägare i MI 61-101 i avsnitt 5.5(a) och 5.7(1)(a) i MI 61-101 eftersom varken det verkliga marknadsvärdet på Skuldaktierna eller skulden överstiger 25% av Bolagets börsvärde.

Om Valour

Valour Inc.(NEO: DEFI)(GR: MB9)(OTC: DEFTF) är ett teknikföretag och det första och enda börsnoterade företaget som överbryggar klyftan mellan traditionella kapitalmarknader och finansiering. Valour grundades 2019 och stöds av ett hyllat och banbrytande team med decennier av erfarenhet av finansmarknader och digitala tillgångar. Valour's uppdrag är att utöka investerarnas tillgång till branschledande Web3 och teknik. Detta gör det möjligt för investerare att få tillgång till finansens framtid via reglerade aktiebörser med hjälp av sitt traditionella bankkonto och tillgång.

Valour erbjuder fullt hedgade ETP:er för digitala tillgångar med låga eller inga förvaltningsavgifter, med produkter listade på europeiska börser, banker och mäklarplattformar. Valour ETP:ernas befintliga produktutbud omfattar Valour Uniswap(UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) och Valour Digital Asset Basket 10(VDAB10) ETP:er med låga förvaltningsavgifter. Valour Bitcoin Zeros flaggskeppsprodukter är Bitcoin Zero och Ethereum Zero, de första helt säkrade, passiva investeringsprodukterna med Bitcoin(BTC) och Ethereum(ETH) som underliggande tillgångar som är helt avgiftsfria.

För mer information, för att prenumerera eller för att få företagsuppdateringar och finansiell information, besök valour.com.

Varning om framåtblickande information:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande information" i den mening som avses i tillämplig kanadensisk värdepapperslagstiftning. Framåtriktad information inkluderar, men är inte begränsad till, skuldförlikningen, utvecklingen av ETP:er, den regulatoriska miljön med avseende på tillväxten och antagandet av decentraliserad finansiering, Valour och dess dotterbolags strävan efter affärsmöjligheter och fördelarna eller den potentiella avkastningen av sådana möjligheter. Framåtriktad information är föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att företagets faktiska resultat, aktivitetsnivå, prestationer eller prestationer, i förekommande fall, skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådan framåtriktad information. Sådana risker, osäkerheter och andra faktorer inkluderar, men är inte begränsade till acceptans av Valour börshandlade produkter av börser; tillväxt och utveckling av DeFi- och kryptovalutasektorn; regler och förordningar med avseende på DeFi och kryptovaluta; allmänna affärs-, ekonomiska, konkurrensmässiga, politiska och sociala osäkerheter. Även om företaget har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från dem som finns i framåtblickande information, kan det finnas andra faktorer som gör att resultaten inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att sådan information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Läsarna bör därför inte förlita sig alltför mycket på framåtblickande information. Företaget åtar sig inte att uppdatera någon framåtblickande information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar.

CBOE CANADA ACCEPTERAR INTE ANSVAR FÖR LÄMPLIGHETEN ELLER NOGGRANNHETEN I DETTA MEDDELANDE

SOURCE DeFi Technologies, Inc.

Tillförlitlig tillgång för investerare
till decentraliserad finansiering och webb 3
ta reda på mer
Att koppla investerare till innovation.
ta reda på mer
NEO:DEFI
$
0.115
TRade
0.0000
(0%)
FRA:RB9
0.066
TRade
0.0000
(0%)
OTC:DEFTF
$
0.080
TRade
0.0020
(2.62%)
Relaterade artiklar
NEO:DEFI
$
0.115
Handel

0.0000

(138%)

0.0000
(0%)
FRA:RB9
0.066
Handel

0.0000

(138%)

0.0000
(0%)
OTC:DEFTF
$
0.080
Handel

0.0020

(138%)

0.0020
(2.62%)