Valour Inc. tillkännager lanseringen av Valour Digital Asset Basket 10 (ETP) på Nordic Growth Market

  • Valour Digital Asset Basket (10) SEK erbjuder investerare möjligheten att få en diversifierad exponering mot ekosystemet för digitala tillgångar med en enda produkt.
  • Från och med den 7 juli kunde investerare i Norden köpa Valour Digital Asset Basket (10) SEK (ISIN: CH1161139568), med en låg förvaltningsavgift på 1,90%.
  • Valour förväntar sig många andra produktlanseringar i Norden inom den närmaste framtiden

TORONTO, July 12, 2023 /PRNewswire/ - DeFi Technologies Inc. ("Bolaget" eller "DeFi") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ett teknikföretag och det första och enda börsnoterade företaget som överbryggar klyftan mellan traditionella kapitalmarknader, Web3 och decentraliserad finansiering, meddelade idag att Valour Inc. ("Valour"), dess helägda dotterbolag och en pionjär inom börshandlade produkter ("ETP:er") för digitala tillgångar, har lanserat sin ETP för digitala tillgångskorgar - Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) SEK.

Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETP ger privata och institutionella investerare en tillförlitlig, säker och diversifierad exponering mot 10 av de största kryptovalutorna efter marknadsvärde. Med en kvartalsvis ombalansering gör ETP:n med flera digitala tillgångar det möjligt för investerare att få tillgång till de största disruptiva digitala tillgångarna, vilket ger ett utökat inträde i det snabbt växande ekosystemet för digitala tillgångar, utan att behöva skapa ett särskilt handelskonto.

"Eftersom ekosystemet för digitala tillgångar fortsätter att utvecklas och växa är det av största vikt att vi erbjuder produkter som uppfyller våra investerares olika behov", säger Olivier Roussy Newton, VD för DeFi Technologies. "Vår nya ETP, Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10), är ett bevis på vårt engagemang för innovation och diversifiering. Denna produkt gör det möjligt för investerare att få bred exponering mot de ledande kryptovalutorna på ett säkert och strömlinjeformat sätt. På DeFi Technologies tror vi på potentialen hos digitala tillgångar och är dedikerade till att erbjuda en rad tillgängliga, pålitliga och kostnadseffektiva produkter till våra investerare i och utanför Norden."

"Valour:s VDAB10-produkt är ett utmärkt sätt för investerare att få en diversifierad och dynamisk exponering mot ekosystemet för digitala tillgångar. Med en maximal vikt på 30 % per komponent möjliggör korgen högre exponering mot altcoins och en mer balanserad investering, vilket naturligtvis förbättrar diversifieringen", säger Johanna Belitz, Valour Head of Sales France and Nordics. "Korgens beståndsdelar bör också tilltala våra nordiska investerare, eftersom den innehåller digitala tillgångar som Dogecoin, Binance BNB och Polygon - alla som det har funnits en stor efterfrågan på på marknaden."

Valour erbjuder fullt säkrade ETP:er för digitala tillgångar med låga eller inga förvaltningsavgifter, med produktlistning på europeiska börser, banker och mäklarplattformar. Valour I 's befintliga produktutbud ingår Valour Uniswap(UNI), Cardano(ADA), Polkadot(DOT), Solana(SOL), Avalanche(AVAX), Cosmos(ATOM), Binance(BNB), Enjin(ENJ), Bitcoin Carbon Neutral(BTCN) och Valour Digital Asset Basket 10(VDAB10) ETP:er med låga förvaltningsavgifter. Valour's flaggskeppsprodukter är Bitcoin Zero och Ethereum Zero, de första helt säkrade, passiva investeringsprodukterna med Bitcoin(BTC) och Ethereum(ETH) som underliggande tillgångar som är helt avgiftsfria.

Om DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc(NEO: DEFI)(GR: MB9)(OTC: DEFTF) är ett teknikföretag och det första och enda börsnoterade företaget som överbryggar klyftan mellan traditionella kapitalmarknader och finans. DeFi Technologies backas upp av ett hyllat och banbrytande team med decennier av erfarenhet av finansmarknader och digitala tillgångar. DeFi Technologies syftar till att utöka investerarnas tillgång till branschledande Web3 och teknik. Detta gör det möjligt för investerare att få tillgång till framtidens finansiering via reglerade aktiebörser med hjälp av sitt traditionella bankkonto och åtkomst.

Om Valour

Valour Inc. emitterar börsnoterade finansiella produkter som gör det möjligt för privatpersoner och institutionella investerare att på ett enkelt och säkert sätt investera i disruptiva innovationer, såsom digitala tillgångar. Valour grundades 2019 och är baserat i Zug, Schweiz, och är ett helägt dotterbolag till DeFi Technologies Inc.(NEO: DEFI)(GR: MB9)(OTC: DEFTF). För mer information om Valour, besök https://valour.com

Varning om framåtblickande information:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande information" i den mening som avses i tillämplig kanadensisk värdepapperslagstiftning. Framåtblickande information inkluderar, men är inte begränsad till, viktning och balansering av VDAB10; utveckling av ETP:er; den regulatoriska miljön med avseende på tillväxt och antagande av decentraliserad finansiering; DeFi Technologies och dess dotterbolags strävan efter affärsmöjligheter; och fördelarna eller den potentiella avkastningen av sådana möjligheter. Framåtblickande information är föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att företagets faktiska resultat, aktivitetsnivå, prestanda eller prestationer, i förekommande fall, skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds av sådan framåtblickande information. Sådana risker, osäkerheter och andra faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, acceptans av Valour börshandlade produkter av börser; tillväxt och utveckling av decentraliserad finansiering och kryptovalutasektorn; regler och förordningar med avseende på decentraliserad finansiering och kryptovaluta; allmänna affärs-, ekonomiska, konkurrensmässiga, politiska och sociala osäkerheter. Även om företaget har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från dem som finns i framåtblickande information, kan det finnas andra faktorer som gör att resultaten inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att sådan information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Läsarna bör därför inte förlita sig alltför mycket på framåtblickande information. Företaget åtar sig inte att uppdatera någon framåtblickande information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar.

KÄLLA DeFi Technologies Inc.

Tillförlitlig tillgång för investerare
till decentraliserad finansiering och webb 3
ta reda på mer
Att koppla investerare till innovation.
ta reda på mer
NEO:DEFI
$
0.115
TRade
0.0000
(0%)
FRA:RB9
0.066
TRade
0.0000
(0%)
OTC:DEFTF
$
0.080
TRade
0.0020
(2.62%)
Relaterade artiklar
NEO:DEFI
$
0.115
Handel

0.0000

(138%)

0.0000
(0%)
FRA:RB9
0.066
Handel

0.0000

(138%)

0.0000
(0%)
OTC:DEFTF
$
0.080
Handel

0.0020

(138%)

0.0020
(2.62%)